Izborni program HDZ-a BiH, HRVATSKI BRANITELJI I DOMOVINSKI RAT

39

Našim odnosom prema dragovoljcima i veteranima, ratnim vojnim invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i prema svim hrvatskim braniteljima sudionicima Domovinskog rata, iskazujemo  vlastiti odnos prema Domovinskome ratu, odnosno dajemo mu dignitet koji on zaslužuje kao jedna od najvećih svetinja hrvatskoga naroda. Snažno i odlučno ćemo se usprotiviti svakome iskrivljavanju povijesnih činjenica i istine o Domovinskome ratu i ugrožavanju ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja.

Kadrovska problematika u Federalnome ministarstvu branitelja, sudjelovanje hrvatskih predstavnika u pripremi akata Federalnog ministarstva branitelja i njihovo usuglašavanje unutar vladajuće većine moraju biti strateške odrednice politike u braniteljskoj oblasti u narednome razdoblju. U tom smislu potrebno je u sjedištu Federalnoga ministarstva branitelja uspostaviti dvije organizacijske jedinice, i to tako da jedna bude zadužena za pripadnike HVO-a, a druga za pripadnike ABiH, po uzoru na ustroj Ministarstva branitelja Hercegovačko-neretvanske županije.

Izvršit ćemo detaljnu analizu propisa koji se odnose na zapošljavanje branitelja, procijeniti njihovu svrsishodnost i provedivost, osmisliti i predložiti konkretne mjere u zakonodavnome i izvršnom smislu kako bi se osigurale poticajne mjere za poboljšanje uvjeta za zapošljavanje branitelja, te predložiti mjere kako bi se poboljšali uvjeti za samozapošljavanje razvojačenih branitelja i razvoj zadrugarstva.

U skladu s Ugovorom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO-a i članova njihovih obitelji, formirat će se tijela za vezu za nastavak provedbe ovoga međudržavnog Ugovora.

Napravit ćemo detaljnu analizu ukupnih davanja za HVO i ABiH (liječenje, obljetnice, spomenici, udruge, stambeno zbrinjavanje, socijalna davanja i višak sredstava transfera o čemu je potpisan Sporazum, itd.) i inzistirati na jasnome omjeru raspodjele HVO:ABiH (1:2,3).

HDZ BiH će podržati inicijativu za izradu jedinstvenoga zakona o braniteljima kako bismo dodatno poboljšali razinu i kvalitetu sveukupne skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. U jedinstvenome zakonu na jednom će mjestu biti objedinjena sva prava čime će se osigurati njihova dosljedna i kvalitetna primjena. Puna zaštita dostojanstva i digniteta hrvatskih branitelja i Domovinskoga rata jest i ostat će naša trajna obveza.

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.