JAVNI POZIV

57

Najava Javnih poziva za Program sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja 2019 i Program sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2019

Dana 04.11.2019. godine, na web stranicama Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK, bit će objavljeni Javni pozivi za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja 2019 i Programu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2019, s  ciljem da se sufinanciranjem troškova neto plaće osoba iz ciljnih skupina Programa doprinese njihovom uključivanju na tržište rada. Javni poziv će biti otvoren 30 dana, nakon čega će komisija za vrednovanje zahtjeva sačiniti listu zahtjeva poslodavaca koji su ostvarili pravo na sufinanciranje zapošljavanja.

Ciljne skupine Programa čine nezaposlena djeca poginulih i nestalih branitelja/boraca i djeca ratnih vojnih invalida koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Nezaposlene osobe koje odgovaraju ciljnim skupinama, a zainteresirane su za učešće u ovom Programu, mogu već od danas putem obrasca P1 (obrazac je dostupan na linku) dostaviti svoje podatke Službi, koja će na osnovu toga sačiniti registar te na taj način omogućiti poslodavcima pristup podacima u svrhu olakšavanja procesa odabira kandidata za potencijalno zapošljavanje. Registar će biti ažuriran svaki dan do otvaranja Javnog poziva, te će biti dostupan na upit poslodavaca. Poslodavac može tražiti sufinanciranje zapošljavanja i za osobu koja nije u prethodno spomenutom registru, ali koja ispunjava uvjete ciljne skupine.

Pravo prijave na Javni poziv će imati svi pravni subjekti koji imaju registriranu djelatnost na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, koji imaju najmanje jednog zaposlenog, a koji redovno izmiruju obveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda. Poslodavcima koji ostvare pravo na sufinanciranje zapošljavanja Služba će mjesečno isplaćivati/refundirati iznos neto plaće za radno mjesto koje odgovara stupnju stručnog obrazovanja, i to 800,00 KM za osobe sa završenim dodiplomskim i diplomskim studijem, i 600,00 KM za osobe sa ostalim stupnjevima obrazovanja. Refundirani iznos se u cijelosti odnosi na neto plaću sufinancirane osobe, a poslodavac je dužan na istu obračunati i platiti obvezne doprinose i poreze.

Prednost pri odobravanju poticajnih sredstava po Programu imaju poslodavci:

– koji zapošljavaju nezaposlene osobe u proizvodnoj djelatnosti,
– koji zapošljavaju dugoročno nezaposlene osobe,
– koji zapošljavaju osobe bez oba roditelja,
– koji zapošljavaju osobe koje žive u kućanstvu u kojem su svi članovi nezaposleni,
– poslodavci koji će isplaćivati veću neto plaću od one koja je predviđena programom (neto 600/800 KM, ovisno o stupnju stručne spreme).

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.