Travanjske braniteljske naknade bit će uvećane u skladu sa izmjenama zakona, Utvrđeni koeficijenti i osnovice za obračun i isplate

46

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela četiri odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika braniteljskih populacija.

Ovim odlukama je omogućeno da travanjske naknade koje se isplaćuju 10. svibnja, biti uvećane kako je to utvrđeno nedavnim izmjenama zakona.

Jednom od odluka utvrđen je koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, za period travanj – prosinac 2022. godine. Također, za isti period je utvrđena i osnovica za isplatu ovih mjesečnih novčanih naknada u iznosu od 730 KM.

Za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja u Budžetu FBiH za 2022. godinu osigurano je 17.000.000 KM.

Danas su utvrđeni i koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu, te osnovica od 910 KM za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko -invalidske zaštite u Federaciji BiH za period travanj – prosinac 2022. godine (invalidnina). za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko -invalidske zaštite u Federaciji BiH (invalidnina) za period travanj – prosinac 2022. godine.

U ovogodišnjem Budžetu FBiH je kroz tekući transfer pojedincima – za invalidnine osigurano 271.685.000 KM.

Sve četiri donesene odluke omogućavaju nastavak dosljedne primjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH BiH za 2022. godinu.

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.