Aktualna obavijest!

46

Želimo izvijestiti sve članove Hvidr-e Mostar da su donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji od 12.04.2022.godine koji je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj: 29/22 izmijenjeni uvjeti za stjecanje prava na starosnu mirovinu sukladno članku 31.b Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i isti glase:

Ratni vojni invalidi stječu pravo na punu starosnu mirovinu s navršenih 35 godina mirovinskog staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu mirovinu kad navrše 55 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju”.

U koliko se ispunjavaju navedeni uvjeti za mirovinu, RVI potrebno je priložiti u Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje
sljedeće dokumente :
1. Drugostupanjsko rješenje,(provedena revizija sa klauzulom pravomoćnosti), nalaz i mišljenje (ovjerena kopija)
2.Uvjerenje o izvršenoj reviziji
3.Uvjerenje o redovnom primanju invalidnine
4.Rodni list
5.Potvrda o stanovanju (CIPS)
6.Tekući račun (Banka)

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.