Vlada FBiH: Za pripadnike braniteljskih populacija 4.755.000 KM

40

Vlada Federacije BiH donijela je osam odluka koje se odnose na transfere Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata u ukupnom iznosu od 4.755.000 KM, namijenjene za braniteljsko-invalidsku zaštitu za 2017. godinu.

Tako je od ukupno 270.000 KM, za podršku i financijsku pomoć Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Sarajevo odobreno 189.000 konvertibilnih maraka, a Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar 81.000 KM. Ova odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima u 2017. godini.

Programom utroška sredstava za obilježavanja značajnih datuma iz razdoblja domovinskog rata odobreno je 300.000 KM, od čega 220.000 za sufinanciranje ovih manifestacija, a 80.000 KM kao interventna sredstva koja će biti korištena za podršku programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve.

Usvojen je i Program utroška sredstava za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja i uređenja mezarja i grobalja u iznosu od 150.000 KM, od čega je 110.000 za sufinanciranje, a 40.000 KM su interventna sredstva.

Za sufinanciranje troškova pokopa pripadnika braniteljskih populacija predviđeno je 400.000 KM, a sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih proračunskih sredstava u tijeku godine.

Udrugama proisteklim iz domovinskog rata su za 2017. godinu utvrđena sredstva od 460.000 KM, od čega je za ove namjene predviđeno 280.000 KM, a 100.000 KM za održavanje Sportskih igara Saveza RVI FBiH i HVIDR-e Mostar, i 80.000 KM su interventna sredstva.

Više na: http://m.pogled.ba/clanak/vlada-fbih-za-pripadnike-braniteljskih-populacija-4-755-000-km/107072

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.