Za liječenje branitelja 1,5 mil. KM, a lani trebalo 4,5

105

Vlada FBiH usvojila je osam programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim proračunom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 3,730.000 KM, piše Večernji list BiH. 

Više od planiranog

Jednim od usvojenih programa za pomoć u liječenju branitelja planirano je 1,500.000 KM. Sredstva će biti odobravana u skladu s odredbama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji za razvojačene branitelje za vlastito i liječenje članova uže obitelji razvojačenih branitelja, obitelji poginulih branitelja, obitelji umrlih ratnih vojnih invalida, obitelji umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odličja i obitelji umrlih razvojačenih branitelja. Članovima uže obitelji smatraju se roditelji, bračni partner i djeca. Podsjetimo, prošlogodišnjim proračunom za taj program također je bio planiran iznos od 1,5 milijuna KM, potom je zbog velikog broja zahtjeva taj iznos u kolovozu povećan za još 1,5 milijuna KM. Vlada je u prosincu donijela odluku kojom se iznos od 3,000.000 KM povećao na 4,500.000 KM. Iznos od 800.000 KM planiran je ove godine kroz transfer za pomoć u sufinanciranju troškova pokopa pripadnika braniteljske populacije. Ona će biti odobravana u skladu s odredbama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji za članove uže obitelji razvojačenog branitelja s kojim je umrli razvojačeni branitelj živio u zajedničkom kućanstvu u vrijeme smrti. Također će biti odobravana sredstva za sufinanciranje troškova pokopa pripadnika braniteljske populacije, odnosno RVI, članove uže obitelji poginulih branitelja, dobitnike ratnih priznanja i odličja i članove njihovih obitelji, razvojačene branitelje za slučaj smrti članova njihove uže obitelji. I za ovaj program prošle godine utrošeno je znatno više sredstava. Podsjetimo, u proračunu za 2021. također je bio planiran iznos od 600.000 KM, u kolovozu je povećan na 2,1 milijun KM, a u prosincu na 3,1 milijun KM.

Ovogodišnji program koji se odnosi na tekući transfer neprofitnim organizacijama vrijedan je 390.000 KM, a njegov cilj je pružanje potpore i financijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Sarajevo s 273.000 KM i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar sa 117.000 KM. Od tih iznosa, 90% namijenjeno je za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije, a 10% za sufinanciranje tekućih troškova Fondacije i Zaklade. Programom u ukupnom iznosu od 180.000 KM omogućeni su transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 80.000 KM, Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH od 40.000 KM te 60.000 KM za IDA – istraživačko-dokumentacijske aktivnosti i zaštitu žrtava svjedoka genocida. Iznimno, za člana obitelji koji je odlukom nadležnog tijela proglašen nesposobnim za privređivanje podnositelj zahtjeva može ostvariti pravo na novčanu pomoć za plaćanje troškova njegova liječenja neovisno o tome živi li član obitelji u zajedničkom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva. Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, uređenja grobalja iznosi 100.000 KM. Program namijenjen Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju iznosi 200.000 KM, dok je za tekući transfer neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma planiran iznos od 200.000 KM. Osmi usvojeni program odnosi se na transfer udrugama proisteklim iz posljednjeg Domovinskog rata, a njegov iznos je 360.000 KM

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.