Budžet Grada Mostara 2021. za braniteljsku populaciju

38

Braniteljska populacija (udruge) proisteklim iz rata ’92.-’95. –  planirani su u iznosu od 195.000 KM. 

Iznosi sredstava (195.000,00 KM) koji su planirani i dati u tabeli za financiranje udruga građana, minimalni su iznosi koji se odnose se na financiranje minimalnih režijskih potreba za egzistenciju udruga kao što su: osobni dohodak za jednog uposlenog i minimalni materijalni troškovi (telefon struja, zakupnina prostora i sl.). Uredbom sa zakonskom snagom o udruženjima ratnih vojnih invalida, članovima porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga („Službeni list RBiH“ br. 33/95) regulirano je osnivanje i rad udruga iz proisteklog rata, a čl. 11. ove Uredbe stavljena je obveza društveno političkih zajednica da financiraju navedene udruge.

Iznos sredstava od 25.000,00 KM predviđen je za financiranje obilježavanja  obljetnica u Mostaru iz rata ’92-’95 (Lipanjske zore, Putevima pobjede, Godišnjica Uborka, , Dan mrtvih i slično). 

Sredstva u iznosu od 195.000,00 dodjeljivati će se korisnicima u jednakim mjesečnim tranšama uz obrazac INT.NP-2, a sredstva u iznosu od 25.000,00 KM dodjeljuju se ustanovama po zahtjevu (reprezentativne udruge koje organiziraju navedene manifestacija), a na osnovu posebnih odluka Gradonačelnika Grada Mostara o isplati financijskih sredstava.

614232- Sredstava za implementaciju Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u iznosu od 145.000 KM – Navedena sredstva koristila bi se za naknadu troškova prijevoza za liječenje branitelja i članova njihovih obitelji u skladu sa člankom 20. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji («Narodne novine HNK/Ž» broj: 8/06), te za troškovi sahrane umrlog branitelja u skladu sa člankom 53. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja i članova njihovih porodica/obitelji  («Narodne novine HNK/Ž» broj: 8/06).

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.