Dio proširenih prava za HVO stupa na snagu od 2019. godine

42

Vlada Republike Hrvatske uputila je jučer u saborsku proceduru konačni tekst Prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji će stečena prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane zakonski zaštititi za razliku od dosadašnje situacije u kojima su se ta prava regulirala samo međudržavnim ugovorom s BiH.

Ovo zakonsko rješenje jasno uređuje i priznaje pripadnicima HVO-a i policije HVO-a sudjelovanje u oružanom otporu i djelovanje u izravnoj vezi s pružanjem otpora u obrani suvereniteta od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996. godine. Zakon štiti sva stečena prava stradalnika HVO-a kao i obitelji poginulih, piše Dnevni list.

Također, omogućit će se i stjecanje prava na invalidsku mirovinu onim stradalnicima ako to pravo nisu ostvarili do stupanja na snagu ovoga Zakona, kao i pravo na obiteljsku mirovinu onim članovima obitelji smrtno stradalih pripadnika HVO- a koji pravo na obiteljsku mirovinu nisu mogli ostvariti po važećem Ugovoru, ali prema Prijedlogu od 1. siječnja 2019.

Naime, ovaj zakon stupa na snagu od 2018. osim članaka 26. do 48, 52., 55., 56., 141., 142. i 145. do 147. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine. Upravo se dio ovih članaka odnosi na HVO, odnosno na one stradalnike koji nisu stigli ostvariti pravo prema Ugovoru s BiH, kao i na obitelji koje nakon smrti stradalnika HVO-a nisu mogle ostvariti obiteljsku mirovinu.

Prava za HVO

No, krenimo redom. Člankom 139. želi se dodatno zaštiti stečena prava pripadnika

HVO-a koji su već ostvarili status RVI-a, odnosno HRVI-a iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, iako u tom trenutku nisu imali status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pod uvjetom da se u trenutku stupanja na snagu ovog Zakona nalaze na redovitoj isplati osobne invalidnine. Članak 141. pak predviđa se da će se pripadnicima HVO-a kojima je u postupku revizije u Bosni i Hercegovini određen novi postotak oštećenja, a time i novi iznos osobne invalidnine, odrediti i novi iznos mirovine u Hrvatskoj na način da će obnoviti upravni postupak.

HZMO obnovu postupka neće se provoditi po službenoj dužnosti već isključivo na zahtjev stranke. Članak 142. govori o tomu da se pripadnicima borbenog sektora HVO-a kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela BiH priznat status RVI po osnovi ranjavanja ili zatočeništva, omogućava ostvarivanje na invalidsku mirovinu umanjenu za iznos osobne invalidnine koja im je priznata po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela BiH Naime, navedena kategorija je bila obuhvaćena i Ugovorom između Hrvatske i BiH, ali je za podnošenje zahtjeva ostavljen veoma kratak rok od samo 30 dana, pa određen broj korisnika nije uspio ostvariti pravo na mirovinu. Za tu skupinu ovim Zakonom uvodi se novo pravo koje će im omogućiti ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu ako to nisu ostvarili do stupanja na snagu ovog Zakona. Temeljem ove odredbe invalidsku mirovinu ostvarili bi i najteži invalidi Domovinskog rata pripadnici borbenog sektora HVO-a, sa 100% oštećenja organizma I. skupine i po osnovi bolesti i ozljede koji to pravo do sada nisu mogli ostvariti temeljem odredbi Ugovora.

Obiteljske mirovine

Istodobno, člankom 143. štiti se stečeno pravo na obiteljsku invalidninu članova obitelji pripadnika HVO-a koji su već ostvarili to pravo bez pravnih smetnji u vezi statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata osobe od koje izvode pravo u trenutku priznavanja prava na obiteljsku invalidninu pod uvjetom da se u trenutku stupanja na snagu ovog Zakona nalaze na redovitoj isplati obiteljske invalidnine.

S druge strane člankom 145. želi se omogućiti ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu članovima obitelji umrlih HRVI-pripadnicima HVO-a koji su bili korisnici invalidske mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji bez pravnih smetnji u svezi statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Člankom146. pak podsjeća se da su do  1. ožujka 2000. godine članovi obitelji poginulih pripadnika HVO-a ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu.

“U tom razdoblju ako pojedini članovi obitelji koji nisu zadovoljavali uvjete na mirovinu

(najčešće se radi o udovicama), pravo su ostvarila samo djeca. U današnje vrijeme djeca izlaze iz prava, a udovice stječu uvjete za mirovinu, ali danas one to više ne mogu ostvariti jer osoba od koje izvodi pravo nema status hrvatskog branitelja. Ova odredba omogućava ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu u navedenim situacijama”, ističe se u članku.

Novo zakonsko rješenje predviđa pravo na obiteljsku mirovinu članovima obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja, pripadnika HVO-a, uz uvjete da su članovi obitelji u posjedu pravomoćnog rješenja nadležnog tijela BiH kojim im je priznato pravo na obiteljsku invalidninu i ako ovo pravo nisu ostvarili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ovom odredbom želi se omogućiti ostvarivanja prava onim članovima obitelji smrtno stradalih pripadnika HVO- koji pravo na obiteljsku mirovinu nisu mogli ostvariti po važećem Ugovoru (članovi obitelji pripadnika HVO- a koji su počinili samoubojstvo ili u slučaju smrti od posljedica ozljede, ranjavanje ili bolesti). Također je predviđeno pravo na obiteljsku mirovinu članovima obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pripadnika HVO-a, u situaciji kada članovi obitelji nisu mogli temeljem propisa u BIH ostvariti pravo na obiteljsku invalidninu u ovom slučaju u punom iznosu temeljem ovog Zakona pod uvjetom da nadležno tijelo vještačenja u Hrvatskoj utvrdi da postoji uzročna veza između smrti (samoubojstva) pripadnika HVO-a , hrvatskog branitelja i obrane suvereniteta.

Ova vrsta obiteljske mirovine može se priznati pod istim uvjetima koji vrijede za priznavanje prava na obiteljsku mirovinu za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, pripadnike Oružanih snaga RH.

Izvor: Pogled.ba

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.