Za pokope branitelja 400 000 maraka

99

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinanciranje troškova sprovoda i pokopa pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenih u proračunu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 400.000 maraka.

Ova sredstva bit će odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, i to ukupno 300.000 maraka za člana uže obitelji razvojačenog branitelja s kojim je umrli razvojačeni branitelj živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti, priopćeno je iz Vlade FBiH. Za sufinanciranje troškova sprovoda i pokopa pripadnika braniteljskih populacija odobreno je 100.000 KM za ratne vojne invalide, članove uže obitelji poginulih branitelja, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove njihovih obitelji i razvojačene branitelje, za slučaj smrti članova njihove uže obitelji.

Danas je usvojen i Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida iz transfera namijenjenog za pomoć u liječenju branitelja u visini od 1.500.000 maraka. Od ovog iznosa, a u skladu sa odredbama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, 1.050.000 maraka je predviđeno za razvojačene branitelje i to za vlastito ili liječenje članova uže obitelji.

Sredstva od 450.000 maraka namijenjena su obiteljima poginulih branitelja, obiteljima umrlih  ratnih vojnih invalida i obiteljima umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Istaknuto je kako će ova sredstva biti dodjeljivana na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih tijekom 2020. godine u skladu s javnim pozivom koji će sadržavati opće i posebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže, nužne kod odlučivanja o pravu na pomoć, a bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva i najmanje u jednom dnevnom listu. Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida imenovat će povjerenstvo koja će razmatrati zahtjeve i dati mu prijedlog za dodjelu pomoći, nakon čega će donijeti konačnu odluku o dodjeli jednokratne pomoći, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.