Tiskanice zahtjeva za priznanje /određivanje prava na invalidsku mirovinu pripadnicima HVO

253

9. Tiskanice zahtjeva za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu i zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu – prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji
9.1.  Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu članovima obitelji pripadnika HVO-a primjenom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17)     (članak 147., Glava IX. ZOHBDR-a – HVO) (pdf, 553 kb)
9.2.  Zahtjev za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane primjenom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) (članak 141. i  142. stavak 1. i 2., Glava IX. ZOHBDR-a – HVO)  (pdf, 532 kb)

Suglasnost za provjeru podataka -HVO (pdf, 87kb)

PRILOZI :

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti obvezno priložite:

1. Uvjerenje o pripadnosti postrojbi i okolnostima stradavanja

2. Cjelokupnu medicinsku dokumentaciju sa svim specijalističkim nalazima (stara i nova medicinska dokumentacija)

3. Prijedlog mjerodavnog doktora medicine za vještačenje radne sposobnosti osiguranika (tiskanice 1-IN i 2-IN – ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno tiskanicu P-2 – ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište u Bosni i Hercegovini)

4. Ovjerena preslika rješenja o statusu ratnog vojnog invalida nadležnog općinskog tijela na koje je drugostupanjsko županijsko ili kantonalno tijelo pri obavljanju revizije dalo suglasnost, s klauzulom pravomoćnosti

5. Ovjerena preslika rješenja o statusu ratnog vojnog invalida nadležnog županjskog tijela koje je pri obavljanju revizije djelomično ili u potpunosti izmijenilo prvostupanjsko rješenje nadležnog općinskog tijela, s klauzulom pravomoćnosti i pripadajućim nalazom i mišljenjem liječničke komisije prema odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine Federacije BiH, broj: 33/2004.)

6. Ovjerena preslika rješenja o statusu ratnog vojnog invalida donesenog nakon provedene kontrole zakonitosti korištenja prava, u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (Službene novine Federacije BiH, broj: 82/2009.), s klauzulom pravomoćnosti i pripadajućim nalazom i mišljenjem liječničke komisije donesenim u skladu s navedenim Zakonom

7. Uvjerenje o osobnom činu i ustrojbenom mjestu u HVO-u

8. Potvrdu o hrvatskom državljanstvu

9. Suglasnost za provjeru podataka (statusnih podataka u ustanovama na području Bosne i Hercegovine)

10. Izjavu o detaljnom opisu poslova koje je podnositelj obavljao na posljednjem zaposlenju u Bosni i Hercegovini

11. Potvrdu o razdobljima osiguranja navršenih u Bosni i Hercegovini ili u nekoj drugoj državi, osim u Republici Hrvatskoj

12. Izvadak iz matice rođenih

13. Potvrdu o životu za podnositelje zahtjeva koji prebivaju izvan Republike Hrvatske

Svu navedenu dokumentaciju dostavite u IZVORNOM obliku, osim dokumentacije navedene u točki 4., 5. i 6.

*NAPOMENE:

OIB – INFORMACIJA

U slučaju kada se priznaje pravo na mirovinu, radi isplate mirovine, obvezan je podatak o osobnom identifikacijskom broju (skraćeno: OIB) u Republici Hrvatskoj. Ako raspolažete osobnim identifikacijskim brojem, molimo da nam ga dostavite. Ako ne raspolažete osobnim identifikacijskim brojem, da bi ga pribavili, popunjenu i potpisanu tiskanicu zahtjeva i ovjerenu presliku Vaše putovnice ili osobne iskaznice dostavite Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, na adresu bilo kojeg područnog ureda Porezne uprave u Republici Hrvatskoj. Sve informacije vezane uz dodjeljivanje OIB-a možete pronaći na internetskoj stranici www.oib.hr .

 

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.