Donesena uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u

190

Na 11. sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije održanoj  dana 23.01.2024. godine,  po prijedlogu  Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ, donesena je Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Predmetnom Uredbom propisuje se postupak primjene članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja  i članova njihovih obitelji u  Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ“, broj 6/18,4/21, 7/22 i 11/23) – primjena prioriteta pri zapošljavanju  branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji,  korisnici prava, kriteriji za vrednovanje, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Po stupanju na snagu predmetne Uredbe postupak primjene prioriteta pri zapošljavanju  branitelja i članova njihove obitelji primjenjivao bi se u svim postupcima prijema u radni odnos u županijska tijela uprave, županijske upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave kao i u svim pravnim osobama čiji je osnivač Županija, jedinica lokalne samouprave, odnosno koje se financiraju iz Proračuna istih sa sudjelovanjem od najmanje 25%.

Uredbom je između ostalog predviđeno da  branitelji i članovi njihove obitelji  imaju pravo na prvenstvo prilikom prvog zapošljavanja u stečenoj stručnoj spremi, koje pravo im prestaje ukoliko radni odnos temeljem takvog zapošljavanja postane radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, sukladno ovoj Uredbi prvenstvo pri zapošljavanju ostvaruje se samo ukoliko osobe ispunjavaju opće i posebne uvjete za radno mjesto na koje se vrši zapošljavanje, sukladno kriterijima utvrđenim općim aktom poslodavca i uvjetima ove Uredbe, a koje su se našle na Listi/Popisu uspješnih kandidata.

Vrednovanje  prioriteta iz ove Uredbe vršit će se na način da se osobi kojoj ovo pravo pripada po bodovanju ostvarenom temeljem općih i posebnih kriterija, nakon provedene kompletne procedure testiranja uključujući i intervju, a koja se nađe na Listi/Popisu uspješnih kandidata, na ukupan broj tako ostvarenih bodova, u ovisnosti od pripadnosti braniteljskoj populaciji dodaju bodovi primjenom utvrđenog postotka u tabelarnom prikazu Uredbe.

U kontekstu zaštite ovog prava ističemo kako je Uredbom predviđen upravni nadzor nad primjenom ove Uredbe, a isti bi vršila Upravna inspekcija Ministarstva pravosuđa i uprave ukoliko se radi o organima državne službe u Županiji i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi – Inspekcija rada ukoliko se radi o institucijama javnog sektora u Županiji.

Pravne osobe koje ova Uredba obvezuje, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu iste, dužne su propisati primjenu kriterija i vrednovanja propisanih Uredbom, te će se do usklađivanja njihovih općih akata Uredba neposredno primjenjivati.

Komentari su zatvoreni