Vlada HNŽ: 4,8 milijuna KM za branitelje

77

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije prihvatila je, na nastavku 195. redovite sjednice, Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja, u iznosu od 4.830.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, važećim podzakonskim aktima i programima koje će provoditi resorno ministarstvo, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Program utvrđuje način utroška sredstava sa sljedećih pozicija: Grantovi udrugama; Transfer zakladi za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i braniteljske populacije; Izdaci na temelju Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji; Zdravstveno osiguranje; Medicinska prevencija i rehabilitacija; Ortopedska i druga pomagala; Pomoć programima zapošljavanja i samozapošljavanja; Subvencioniranje obveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište; Stambeno zbrinjavanje; Jednokratne novčane pomoći; Naknade za podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika; Naknade troškova pokopa; Pomoć na temelju ratnoga priznanja ili odličja; Obilježavanje značajnih nadnevaka; Subvencioniranje zapošljavanja djece poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida; Sufinanciranje plaćanja naknade upisa u obrazovne ustanove; Subvencioniranje doškolovanja, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija; Novčana egzistencijalna naknada razvojačenim braniteljima te Sufinanciranje smještaja u staračke centre.

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.